piątek, 31 sierpień 2018 08:55

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządcy nieruchomości coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców do utrzymywania czystości, przeprowadzania remontów i wykonywania innych prac. Przepisy regulujące tę problematykę nie są jednolite. Na innych zasadach zatrudnimy Ukraińca, a na innych obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Podjęcie pracy w Polsce przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej odbywa się na zasadach takich samych, jak w stosunku do polskich obywateli. Inaczej natomiast problem ten kształtuje się w odniesieniu do obywateli państw nienależących do struktur unijnych (tzw. państw trzecich). W tym wypadku należy rozróżnić trzy podstawy zatrudnienia cudzoziemca przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę:
- zezwolenie na pracę,
- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę oraz
- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców (dotyczy tylko wybranych krajów).

Zezwolenie na pracę
W Polsce mamy pięć typów zezwoleń na pracę. Wspólnota mieszkaniowa (czy zarządca nieruchomości) planująca nawiązać współpracę z cudzoziemcem jest zobowiązana złożyć wniosek o wydanie zezwolenia typu A do właściwego ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej urzędu wojewódzkiego. Zezwolenie to odnosi się do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, oddział lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. (...)

Cały artykuł dostępny w numerze 9/2018

Autor: Paulina Sobczyk

Pobierz kartę zamówienia

 

Liczba wyświetleń artykułu : 535 times Last modified on poniedziałek, 03 wrzesień 2018 07:58

Zapisz sie do newslettera