Aleksandra Baranowska

Radca prawny, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych. Na co dzień współpracuje z renomowaną wrocławską kancelarią prawną, w której zajmuje się obsługą podmiotów polskich i zagranicznych m.in. w zakresie prawa ochrony danych osobowych

Piotr Brogowski

Wiceprezes i dyrektor zarządzający Orion Instruments Polska, integratora systemów teleinformatycznych. Od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikujący na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych, związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

Mateusz Górski

Absolwent Akademii Obrony Narodowej, student 5 roku prawa na Akademii Leona Koźmińskiego. Zawodowo związany z usługami Facility Management. Specjalista w największej w Polsce grupie kapitałowej świadczącej kompleksowe usługi obsługi nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanymi z współpracą z usługodawcami – reprezentującymi sektor publiczny i prywatny.

Janusz Gutowski

Od końca lat 90-tych skoncentrował się w swojej działalności wyłącznie na nieruchomościach, zarządzając obiektami w imieniu właścicieli a także uczestnicząc jako doradca w transakcjach kupna-sprzedaży i komercjalizacji obiektów handlowych. Jest czynnym licencjonowanym zarządcą nieruchomości komercyjnych, numer licencji 9077. Od 2002 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie. Od 2005 roku do dziś jest delegatem do Rady Krajowej PFRN. Od roku 2007 jest członkiem zarządu PSZN a od 2013 do dziś Prezesem PSZN.  W roku 2016 wybrany ponownie do zarządu PFRN jako Wiceprezydent.

Paweł Janczak

Licencjonowany Broker Ubezpieczeniowy, od 2002 roku z sukcesami zarządzający Polską Kancelarią Brokerską Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu, laureat wielu wyróżnień ekonomicznych. Ekspert w obszarze prawidłowego zabezpieczenia ryzyk ubezpieczeniowych oraz skutecznej sprzedaży. Postać dobrze znana w środowisku ubezpieczeniowym, głównie jako inicjator nowatorskich rozwiązań obsługi brokerskiej. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w praktyce trenerskiej, prowadząc szkolenia branżowe. Autor licznych publikacji na temat ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu nieruchomościami.

Jan Jakub Jańczak

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel bloga „Prawo mieszkaniowe”. Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych. Swoją praktyką obejmuje w szczególności prawo nieruchomości, mieszkaniowe i spółdzielcze, sprawy dotyczące nieruchomości warszawskich i reprywatyzacji. Jego kancelaria mieści się na warszawskim Ursynowie.

Karol Kretkowski

Specjalista ds. rewitalizacji, TBS Warszawa Południe

Paweł Ołubek

Ekspert w zakresie usług bankowych dla zarządców nieruchomości oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Znacząco przyczynił się do upowszechnienia kredytów termomodernizacyjnych oraz systemów rozliczania masowych płatności w zakresie czynszów.

Rafał Roksela

W branży dźwigowej od ponad 10 lat, działacz Stowarzyszenia Pracodawców Branży Dźwigowej, ekspert techniczny kilku firm dźwigowych, na stale zatrudniony w spółce Winda – Warszawa, absolwent projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.

Paulina Sobczyk

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych artykułów na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”.

Grażyna Szotkowska

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Tebeesy”. Aktywnie uczestniczy w opracowywaniu opinii do rządowych i parlamentarnych projektów aktów prawnych w zakresie  wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Przemysław Wiśniewski

Prezes Fundacji Zaczyn

Włodzimierz Witakowski

Zarządca nieruchomości, pełnomocnik ds. budownictwa senioralnego SBM Atrium

Piotr Zabrzyjewski

Mgr inż. geodeta, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany zawodowo z obsługą szeroko rozumianego rynku nieruchomości. Główny specjalista w dużej firmie o zasięgu ogólnopolskim świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami.

Partnerzy

 

 

 PARTNERZY ŚRODOWISKOWI:

 

Zapisz sie do newslettera